Košarica

 

0

Košarica je prazna.

 
 

Quantum Syncrometer in kvantna fizika

Quantum Syncrometer in kvantna fizika

26.03.2021

KAJ JE QUANTUM SYNCROMETER – SISTEM NELINEARNE ANALIZE (NLS) ?

Naprava, ki nam omogoča branje značilnosti našega bio-polja. Nova razumevanja delovanja vesolja in doprinos kvantne fizike nas učita, da sta energija in materija tako prepleteni, da sta pravzaprav eno. Staro prikazovanje atoma, ki naj bi bil sestavljen iz trdega jedra in bolj ali manj nepomembnimi delci, ki so v njem oziroma okoli njega, so kvantni fiziki zavrgli. Danes vemo, da so atomi večinoma prazen prostor, da so energija oziroma niz vibracij, ki se širijo po polju. In tu nastopi razumevanje delovanja NLS naprav. Po branju značilnosti bio-polja preiskovanca, sistem primerja stopnjo njihove spektralne podobnosti z bio-polji zdravega in bolnega človeka ali bio-poljem povzročiteljev okužb. Na podlagi primerjave se ugotovi najbližji proces ali nagnjenje k razvoju. In ta primerjava je temelj današnjih NLS sistemov. Naprava NLS je sposobna zaznati bio-polja posameznika, brez človeškega posredovanja ali vključevanja. Preiskovancu pa predlaga tudi spremembe v obliki prehrane, čiščenja telesa, prehranskih dodatkov, homeopatije, bachovih kapljic, ... in META terapijo ( terapijo posameznega organa, tkiva ali celice). Tako lahkko s pomočjo NLS naprave, s spremembami življenjskega stila in META terapijo pristopimo k odpravljanju neravnovesja v organizmu na celosten način.

»If you want to know the secretes of the universe, think in terms of energy , frequency and vibration« Nikola Tesla

KAKO DELUJE?

Načela Quantum Entropy Logic-NLS – sistemov nelinearne, celostne analize razkrivajo, da imajo biološke strukture bioenergijsko polje, ki vključuje magnetna vortex nihanja, zabeležene v matriki. Patološki biološki procesi imajo nestabilna stanja magnetnih nihanj (meta stanje). Ruski znanstveniki so razvili tehnologijo za izolacijo in snemanje nestabilnih magnetnih stanj in njihovo povezavo z ustreznimi biološkimi procesi organizma.
Vse naprave NLS so zelo napredni analizatorji resonančne spektrometrije, resonančne analize atomov, akustične resonančne analize in tomografski skenerji. V njih je zajeto znanje, ki se je zbiralo tisočletja – od joge, čaker, avre, do stare kitajske medicine in drugih tradicionalnih pristopov.

Na podlagi analize, lahko pridobimo informacije o stanju organizma in posameznih organov ter tkiv – kot posledica resonančnih ojačenj magnetnih vortex stanj. Vsak organ ima določeno, frekvenčno območje magnetnih vortex stanj, ki so prikazana v obliki grafikona. Vsak biološki proces – bodisi zdrav ali patološki, ima zelo specifično magnetno vortex periodično gibanje. Te oscilacije so shranjene v spomin računalnika/sistema, pri čemer se upoštevajo resnost stanja, starost, spol, krvna skupina in druge karakteristike osebe.
Tehnologijo NLS lahko razumemo kot bio-povratno zanko. S pomočjo prožilnih senzorjev podatke zajema preko resonančnega ojačenja vortex magnetnega stanja celotne matrike bio-polja. Tako lahko z uporabo računalniške tehnologije na varen, neinvaziven in neboleč način prikažemo celotno matriko bio-polja, do nivoja kromosomov.
Sama preiskava je izredno preprosta in traja okoli 15 minut, med njo posameznik nosi slušalke. V tem času sistem pridobi informacije o njegovem bio-polju. Po končani preiskavi se opravijo različne analize in prikažejo povzetki, ki odražajo energijsko stanje preiskovanca. Barvne ikone prikazujejo različne stopnje nestabilnih magnetnih vortex stanj, ki so prikazana na računalniškem zaslonu kot virtualni model. Izkušen operater zelo enostavno primerja rezultat z referenčnimi procesi bio-polja (zdravo bio-polje, spremenjeno bio-polje tkiva, bio-polje povzročitelja okužbe...) in identificira najbližji nastajajoči proces ali težnjo bio-polja.

QUANTUM SYNCROMETER V PRAKSI

Dr. Clark je uporabljala precej frekvenčnih naprav - Zapper, Synchrometer, homeografijo... pa vendar, vse skupaj je precej primitivno, nemerljivo in zahteva ogromno prakse, strošek preparatov je velik, pri merjenju rezultatov je vedno prisotna subjektivna ocena operaterja. Naša želje je, da priporočamo dodatke in protokole, ki dejansko delujejo in pomagajo organizmu. In z uporabo Quantum Syncrometra je to merljivo, ponovljivo, preprosto, razumljivo...... ali protokol čiščenje jeter res deluje? Glede na primerjalno analizo, ki jo omogoča Quantum Sincrometer deluje, in to zelo dobro.

Sistem omogoča merljivost! Spremljamo lahko spremembo stanja po čiščenju črevesja in parazitov, ledvic, jeter, antioksidantskem protokolu, po protokolu proti težkim kovinam... oz. po kateremkoli protokolu. Vse je merljivo! Vedno zagovarjamo uporabo metod, znanja, meritev in sodelovanje konvencionalne in ortomolekularne medicine. Kot primer: učinkovitost čiščenja jeter po protokolu dr. Clark, lahko zelo enostavno ocenimo z:
- analiza krvi: stanje holesterola, jetrni parametri
- ultrazvok jeter: stopnja zamaščenosti pred in po protokolu
- Quantum analiza: bio-polje pred in po protokolu
Možnosti uporabe sistema so praktično neskončne.

ZGODOVINA IN RAZVOJ

Teoretični in eksperimentalni razvoj tehnologije se je začel konec 19. stoletja. Z njim se je ukvarjal Nikola Tesla. Nadalje ga je preučeval znanstvenik J. Lakhovsky, ki je eksperimentiral z radio-frekvenčnimi učinki na živali in rastline. Njegovo delo je nadaljeval R. Rife, ki je preučeval učinke radijskih frekvenc na človeka. Njegova analiza je vključena v programsko opremo naprave NLS.

Prve naprave za zaznavanje bio-polja so uporabljale ročni vnos podatkov in ročno zaznavanje. Pri odkrivanju matrike bio-polja je aktivno sodeloval operater, katerega možgani so bili s pomočjo nizkofrekvenčnih valovanj uglašeni z magnetnim vortex bio-poljem pacienta. Z drugimi besedami – energetsko stanje operaterja se je sinhroniziralo s pacientovim in imelo ojačevalni učinek. Rezultati so bili prikazani v obliki odstopanj - na okvirju v obliki črke L, na posebni Fleynderjevi lestvici. Ta lestvica je še danes vključena v NLS sisteme.

Vendar je bila ta metoda zaznavanja matrike bio-polja preveč subjektivna. To je sčasoma pripeljalo do ustvarjanje prvih elektronskih okvirjev v obliki črke L, imenovanih prožilni senzorji. Prožilni senzorji samodejno zaznajo stanje magnetnega vortex polja (informacije o matriki bio-polja) preiskovanca. Razvijalci so te signale vnašali v računalniško bazo podatkov, dokler ta ni zajemala več kot 100.000 posameznikov. Preko baze so prišli do preko 1000 stanj zdravih procesov.
Metoda analize, ki je danes vključena v sisteme NLS, je bila razvita na Russian Institute of Practical Psychophysics. Vsak organ in vsaka celica, ima preko baze podatkov, definirano vortex magnetno bio-polje in to se lahko prikaže na računalniškem zaslonu kot graf. Ti grafi predstavljajo pogoje izmenjave informacij med organskih bio-poljem in okoljem. V bazi podatkov lahko najdemo patološke procese subjektov različnih starosti, krvnih skupin in spola – v obliki značilnega grafa bio-polja. Po branju frekvenčnih značilnosti bio-polja pacienta, sistem primerja stopnjo njihove spektralne podobnosti z bio-polji zdravega in bolnega človeka ali bio-poljem povzročiteljev okužb. Na podlagi primerjave se ugotovi najbližji proces ali nagnjenje k razvoju. In ta primerjava je temelj današnjih NLS sistemov. Naprava NLS je sposobna zaznati frekvence bio-polja posameznika brez človeškega posredovanja ali vključevanja.

TEORIJA KVANTNE ENTROPIJE IN PRINCIPI DELOVANJA

Temelje teorije kvantne entropije sta postavila Theodore Van Hoven (Nobelov nagrajenec) in Svyatoslav Nesterov, pred približno 40 leti. Razvila sta osnovni teoretični model in metode analize, ki se uporabljajo v današnjih kvantnih nelinearnih sistemih.

V skladu s teorijo kvantne entropije, je možnost daljinske izmenjave informacij med sistemi izvedena, asociativno in selektivno, zaradi kvantnega (bio-polja) magnetnega vortex stanja, katerih energija je enaka energiji osnovne zgradbe sistema. Ker velja E = MC2, v primeru, da se M uniči, se ta pretvori v E. Ta E je entropija (motnja). Načela teorije logike entropije so bila v fizikalnih sistemih potrjena med izmenjavo informacij, kjer so se razvila nestabilna magnetna vortex stanja in možnost njihovega fizičnega uničenja se je močno povečala.

Intenzivnost izmenjave informacij med dvema sistemoma A in B se poveča, ko se uniči oblika enega od teh dveh sistemov. Če pogledamo organizem – ko so deli fizičnega sistema degenerirani – recimo, da je tkivo napadeno s strani mikroorganizmov (bakterije, virusi, glivice, paraziti...) ali razpada zaradi drugih dejavnikov, se ENTROPIJA tega tkiva poveča in s tem tudi povezano nestabilno kvantum (bio-polje) magnetnega vorteks stanja. Moč kateregakoli sistema je enako količini informacij, ki jih vsebuje. Zato uničenje enega sistema (A) generira paralelni prenos informacij drugemu sistemu (B), kar predstavlja zakon o ohranjanju informacij, ki ga zajema teorija kvantne entropije.
Teorija logike entropije trdi, da so te trditve resnične le v primerih, ko sta sistema A in B kvantna in agregat A in B lahko opišemo z enim stanjem. To zagotavlja prisotnost prvotno obstoječe predhodne izmenjave informacij uničenja struktur enega sistema, ki v okviru entropijske logike povezuje oba dela skupaj v enotnem kvantnem sistemu, ker ustreza Einstein -Podolsky - Rosen učinku. Torej, ker je posameznik hkrati fizično = A in je njegovo bio-polje = B (kvantni del,) skupaj tvorita agregat, ki je eno stanje.

Teorija kvantne entropije nam omogoča, da razjasnimo številne podrobnosti temeljnih psihofizičnih mehanizmov, ki se uporabljajo pri prenosu informacij na dolge razdalje med dvema prostorsko raznolikima predmetoma. Teorija razkriva mehanizme za oblikovanje asociacij, selektivnost informacij in druge mehanizme prenosa informacij.

Sistem deluje na principu sprožitve ojačenja signala v primeru uničenja metastabilnih struktur. Kjer so fizične strukture degenerirane oz. poškodovane, je bio-polje šibkejše. Pod vplivom zunanjih elektromagnetnih polj slušalk, magnetna vortex stanja (trenutki) bio-polja, povezana z molekulskim tokovi možganskih nevrocitov, izgubijo neokrnjeno usmerjenost. To je enakovredno motnji cirkularnih okvirov de-lokaliziranih elektronov, prisotnih v degeneriranih fizičnih strukturah, kar je razlog za nastanek nestabilnega magnetnega vortex stanja. Razpad igra vlogo ojačevalnika v prožilnem signalu. Če pogledamo na sistem iz fizikalnega vidika, je sistem nelinearne analize sistem magnetnih oscilatorjev (kadistorjev), ki resonirajo pri določeni valovni dolžini, katere energija je enaka energiji uničenja prevladujočih bioloških povezav, ki podpirajo strukturno arhitekturo preiskovanih organizmov. Informacije o določenem stanju bio-polja bioloških predmetov se ne-invazivno berejo s pomočjo digitalnega sprožilnega senzorja. Sodobne informacijske tehnologije in mikrovezja zaznajo šibka nihanja signalov, ki izhajajo iz povprečja statistične značilnosti šuma polj in jih pretvorijo v digitalno obliko, ki jo lahko spremljamo na računalniku.

Če na podlagi pravil kvantne kromokinetike predstavimo vrednosti entropije pri kateremkoli sistemu kot barvi spekter, se barve razlikujejo od svetlo rumene (minimalna vrednost entropije) preko oranžne do rdeče in vijolične, ter na koncu do skoraj črne (pri največji vrednosti entropije). Izboljšani teoretični izračuni, opravljeni z računalnikom, omogočajo signalizacijo število stacionarnih pogojev, ki ustrezajo določenim potencialom entropije, selektivno v interakciji s spektrom emisij.

S primerjavo barvnih polj ikon in glede na njihovo lokacijo na računalniškem modelu organa ter časovno dinamiko spremembe, lahko sklepamo o procesu oslabitve bio-polja in s tem povezano uničenje bioloških struktur celic, tkiv in organov organizma.

Vsaka celica v organizmu ima svojo energijo uničenja, značilno za določene medcelične molekularne povezave. S spreminjanjem značilnosti frekvenčnega generatorja naprave NLS, lahko zaznamo uničenje medceličnih strukturnih povezav (in s tem povezanih spinalnih usmeritev bio-molekularnih kombinacij) katerekoli celice tkiv organizma. Bolj kot je tkivo v organizmu poškodovano in nestabilno, bolj izrazit bo – glede na teorijo kvantne entropije – odziv sistema.

VORTEX – kaj ta izraz sploh pomeni?

Einstein je nekoč dejal »Everything in Life is Vibration«.

Zakon narave pravi, da ima vsaka fizična stvar/predmet svojo frekvenco. Danes vemo, da se neravnovesje najprej pokaže na energetskem polju našega telesa, šele nato v fizični obliki. Na začetku danega članka ste spoznali, da je atom, več kot le trden delec, je energija. Energija, ki je v konstantnem gibanju – glede na hitrost gibanja, se stvari pojavljajo kot trdne, tekočine ali plini. In vse imajo svojo frekvenco. Zvok npr. je vibracija s frekvenco, tudi misli. Zato se danes v holističnem, celostnem pristopu podpori organizma zavedamo tudi pomena misli pri kreiranju tako simptomov, kot procesov pri podpori organizmu.
Torej je človek vibracijsko bitje – vibriramo in imamo energijo. Pravzaprav vse okoli nas vibrira in ima energijo, saj je vse sestavljeno iz atomov. S svojo vibracijo ali frekvenco, lahko privlačimo (manifestiramo) določene stvari v naše življenje. Vortex pa je prostor, ki ga ne moremo fizično videti, a je kljub temu realnost, ki obstaja. Nam pa naše počutje sporoča, ali in kdaj smo v Vortexu, to je namreč prostor, kjer so frekvence zelo visoke in brez upora (čiste). Preprosto povedano, Vortex je prostor, kjer se dobro počutimo, tukaj in zdaj. Dobro počutje, ko vstopite v Vortex, ni neka imaginarna čarovnija, temveč gre za prostor, kjer smo vibracijsko uglašeni s frekvencami našega izvora, s frekvenco naše duše oziroma notranjega glasu. Nasprotno, kadar občutimo negativne emocije oziroma nam kaj ni všeč, je to samo zato, ker nismo vibracijsko uglašeni z Vortexom.
Vortex je pravzaprav vrtinec pozitivne energije, ki je na neki drugi dimenziji. V Vortexu so vse naše želje, sanje. Ko smo v stanju brez negativnih emocij, ko sprostimo upor, se naše vibracije dvignejo in uglasijo s tistim, kar je dobro za naše telo. Kajti vsakemu, ampak res vsakemu telesu, je namenjeno, da se počuti dobro, z našim umom in razpršenimi mislimi pa včasih zaidemo na druga pota. V Vortexu je doma naš nefizični jaz. Torej je to ena prečudovita druga realnost. Smo nefizična bitja ampak nefizična bitja v fizični formi oziroma obliki. Po domače povedano, smo podaljšek našega nefizičnega bitja. Živimo namreč v različnih vzporednih realnostih, čeprav mislimo, da je edina realnost ta, na katero smo se osredotočili. Biti v Vortexu pomeni zavedati se, da obstaja še ena vzporedna realnost, v kateri imamo zdravje, ljubezen in vse tisto, kar si želimo. To lahko doživimo tako, da dvignemo lastne vibracije, kajti vortex je tesno povezan z vibracijo in zakonom privlačnosti. Danes ni več neznanka, da živimo v vesolju, v katerem vlada zakon privlačnosti, vprašanje je le, koliko ste o tem slišali oz. so vas o tem tudi poučili. A nikoli ni prepozno, da nadgradimo znanje, še posebej če gre za naše zdravje, dobro počutje, prijetne odnose in uspešnejšo poslovno pot.

Ostale raziskave pa prepuščamo vam. Področje je neskončno – od torzijskih polj, skalarne energije...

 

Dokumenti

 

Prijava na e-novice

Prijavite se na naše e-novice ter bodite obveščeni o naših novostih, akcijah ...

    1. AFC d.o.o. varstvu vaših osebnih podatkov posveča posebno pozornost in skrb. Podrobnejša pravila glede uporabe in obdelave vaših osebnih podatkov si lahko preberete v Pravilniku o zasebnosti.
 
 

Prijava na e-novice

 

Prijavite se na naše e-novice ter bodite obveščeni o naših novostih, akcijah ...

    1. AFC d.o.o. varstvu vaših osebnih podatkov posveča posebno pozornost in skrb. Podrobnejša pravila glede uporabe in obdelave vaših osebnih podatkov si lahko preberete v Pravilniku o zasebnosti.
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.